خانه » خودشناسی » اگر به سفر قهرمانی نریم چی میشه؟
01 تیر 1397

اگر به سفر قهرمانی نریم چی میشه؟

بیداری قهرمان درون

اگر ما به سفر قهرمانی نریم چه اتفاقاتی برامون میفته؟

سفر قهرمانی مسیری برای زندگی بهتر، با اصالت‌تر، دوست داشتنی‌تر و آگاه‌تر برای ماست. بنابراین اینکه ما این هدیه خداوند رو قبول نکنیم و وارد مسیر قهرمانی‌مون نشیم باعث میشه که ما هیچ وقت از زندگی که داریم احساس رضایت نداشته باشیم و از عمق درونمنون احساس رضایت نداشته باشیم.

بسیاری از انسانها بخاطر نداشتن آگاهی و ترس از موفق نشدن در زندگی به سفر قهرمانی پا نمیگذارند و در منطقه امن عادتهای خودشون میمونن.

حامد سلیمانی hamed soleimani

بنابراین ما اگر این مسیر و انتخاب نکنیم تو مسیر سفر دیگران قرار میگیریم و هیچ وقت طعم شیرین این موهبت الهی را نمیچشیم.

من حامد سلیمانی تو این فیلم براتون میگم که عواقب این که ما سفر نکنیم چیست.