خانه » خودشناسی » روحیه قهرمانی را چه کسانی در ما کشته‌اند؟
01 تیر 1397

روحیه قهرمانی را چه کسانی در ما کشته‌اند؟

بیداری قهرمان درون

همه ما قهرمان به دنیا می‌آییم.

در مسیر زندگی و اتفاقاتی پیرامون ما رخ میدهد ما از مسیر سفر قهرمانی خودمان جدا میشویم و در مسیر انحرافی قهرمانی سالهای طولانی را میگذرانیم.

مگر آنکه روزی از این واقعیت آگاهی پیدا کنیم و بازگردیم به اصل خودمون و راه سفر قهرمانی خودمون و پیدا کنیم.

سوال اینجاست که چه کسانی قهرمانی را در ما کشته اند؟

روحیه قهرمانی که همه ما آن روحیه و قدرت را دوست داریم و قهرمان‌هایی که در طول زندگی میبینیم را میستاییم میتواند دستاوردهای زیادی برای ما داشته باشد. قهرمانی و سفر قهرمانی امید را در دلها روشن میکند. روحیه قهرمانی باعث جنگندگی و اراده در ما میشود. قهرمانی باعث میشود تا ما احساس رضایت درونی از خودمان داشته باشیم و احساس خوشبختی کنیم.

بنابراین این اتفاق خوبی است که همه ما به اصل خودمون برگردیم و بریم سراغ مسیر قهرمانی خودمون

اما چه کسانی این روحیه را در ما کشته‌اند؟

والدین ناآگاه از مسیر قهرمانی که قربانی قربانیان قبل از خودشان بوده‌اند.

معلمین و مدرسین غیر عاشق.

همه کسانی که از قهرمان شدن ما ضرر می کردند مثل صاحبین کسب و کار.

اتفاقاتی که بر ما افتاد که ما در آن هیچ نقشی نداشته ایم.

حامد سلیمانی در این ویدئو به شما کمک میکنه که سفر قهرمانی خودتو شروع کنی