خانه » خودشناسی » شخصیت شناسی اسطوره‌ای چیست؟
14 بهمن 1397

شخصیت شناسی اسطوره‌ای چیست؟

خود شناسی متدهای مختلفی دارد.

ما برای اینگه خود شناسی بهتری داشته باشیم باید از متدهای شخصیت شناسی استفاده کنیم.

در این مقاله قصد دارم تا شما را با متد شخصیت شناسی اسطوره‌ای به روش یونگ آشنا کنم.


هر جا اسمی از خود شناسی یا شخصیت شناسی به پیش میآید باید از یونگ یاد کنیم. بنابراین در ابتدا با مفاهیم اساسی تئوری یونگ اندکی آشنا می‌شویم.


کارل گوستاو یونگ روانشناس و روانپزشک شهیر سوئیسی خدمت بزرگی را در حوزه خود شناسی و شخصیت شناسی به بشریت کرده است.

خودشناسی به روش یونگ توانمدشو حامد سلیمانی

تئوری‌های به جا مانده از ایشان در حوزه خود شناسی و شخصیت شناسی بسیار عمیق است.  به ما کمک میکند راه پر پیچ و خم و بسیار سخت خود شناسی را هموارتر و آسان‌تر طی کنیم.


اگر به دنبال زندگی بهتر و توانمندانه ‌تری هستید توجه کنید:

 خود شناسی اولین قدم در راه موفقیت و رسیدن به همه خواسته‌ها می‌باشد.


ما در این تئوری ارزشمند فقط به دنبال کسب ثروت یا رسیدن به ارتباط بهتر نیستیم، بلکه ما در تئوری خود شناسی به سبک یونگ به دنبال رسیدن به آگاهی و معنا در لحظه لحظه زندگی هستیم.

خود شناسی به روش یونگ توانمندشو حامد سلیمانی

در واقع آرامش حقیقی زمانی اتفاق می‌افتد که ما به اصالت درونی خودمان برگردیم.

دست از شبیه شدن به دیگران برداریم و خود حقیقی را زندگی کنیم.


برای اینکه ما درک درستی از تئوری خود شناسی به روش یونگ داشته باشیم باید معانی کلماتی را بدانیم:


 Archetypeیا کهن الگو

آرکتایپ بر گرفته شده از واژه‌ای یونانی است که تئوری آرکی تایپهای یونگ بر این اساس پایه گذاری شد.

اما معنی ساده و کاربری آرکیتایپ در خود شناسی به روش یونگ عبارت است از:

انرژی‌های تاثیرگذار و نامرئی هستند که دیده نمیشوند اما بر روی شخصیت، کار و روابط ما انسانها تاثیر میگذارند.


آرکی تایپ‌های مختلف بر روی انتخاب‌ها، هیجانات، قوه تخیل، درک ما از جهان هستی تاثیرگذار است.

نحوه تفسیر ما از اتفاقات، حس زمان، تلاش برای رسیدن به اهداف و … به آرکی تایپهای ما بستگی دارد.


خودشناسی به روش یونگ توامندشو حامد سلیمانی


یونگ معتقد بود که آرکی تایپ‌ها در ناخودآگاه جمعی بشر قرار دارد.

همه ما انسانها براساس افکار غریزی و مادرزادی از این کهن الگوها استفاده میکنیم که منجر به رفتارهای متفاوت در ما میشود.


در واقع آرکی تایپ‌ها فارغ از رنگ پوست و ملیت و نژاد انسانها در همه ما وجود دارد و در ناخودآگاه جمعی ما جا دارد.


بر همین اساس یونگ کهن الگوهای شخصیت را معرفی کرد.

پس از یونگ خانم دکتر ژان شینودا بولن با استفاده از اسطوره های یونان کهن الگوهای شخصیت را در هم آمیخت و متوجه اشتراک زیادی بین اسطوره‌ها و روان بشر امروز شد.

بنابراین ما با شناخت بیشتر این اسطوره‌ها به شناخت بیشتری از خومان پی‌خواهیم برد.


توانمندشو با حامد سلیمانی

ناخودآگاه جمعی:

بر اساس تئوری یونگ، خودآگاهی فقط نوک کوه یخی است که در اعماق روان ما وجود دارد.

زیر این آگاهی، سطح بسیار بزرگ تر و عمیق‌تری وجود دارد که در آن خاطرات، احساسات و رفتارهای فردی فراموش شده یا سرکوب شده رسوب کرده است.

که یونگ آن را ناخودآگاه فردی نامید.


 در زیر ناخودآگاه فردی به ناخودآگاه جمعی میرسیم.

دریایی بسیار عظیم و باستانی که سرشار از همه تصاویر و رفتارهایی است که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده اند.

یونگ با تدبیری بسیار وسیع  به تکراری بودن، انطباق پذیری، شباهتهای عمومی شخصیتهای انسانها پی برد.

یونگ دریافت که افسانه های تاریخی که در فرهنگهای مختلف وجود دارند.

با روشهای نمادین تجربیات درونی مردم را به نسلهای بعد انتقال می دهند.

این داستانها که به کرات در هنر و ادبیات نقاط مختلف جهان مطرح شده اند، ساختار زندگی ما را شکل می بخشند.

در تمامی این داستانها تعداد کمی الگوهای اصلی وجود دارند.


خود شناسی یونگ تئوری آنیما و آنیموس

آنیما و آنیموس:

یونگ به این نتیجه رسید که در روان همه مردها یک خودآگاه مردانه وجود دارد و یک ناخودآگاه زنانه که آن را آنیما نامگذاری کرد.

در روان همه زن‌ها یک خودآگاه زنانه وجود دارد و یک ناخودآگاه مردانه که آن را آنیموس نامگذاری کرد.


انواع آرکی تایپ های شخصیت:

انرژی‌های مردانه یا آنیموسی

خود شناسی به روش یونگ شخصیت شناسی مردانه توانمند شو حامد سلیمانی


انرژی های زنانه یا آنیمایی

خود شناسی به روش یونگ شخصیت شناسی زنانه توانمند شو حامد سلیمانی


علت نامگذاری این کهن الگوها به دلیل این است که در تاریخ آرکی تایپهای مردانه در مردان بیشتر دیده شده است و آرکی تایپهای زنانه در زنان بیشتر نمو پیدا کرده است.

نکته: هر ۱۵ آرکیتایپ یا انرژی روانی در مردان و زنان وجود دارد.

آنچه اهمیت دارد شناسایی آرکتایپ‌ها و ایجاد تعادل در روان انسان است.

قسمتی از یکی از دوره‌های شخصیت شناسی اسطوره‌ای


 

 


شما با شناخت این کهن الگوهای اسطوره‌ای، منطق و فلسفه زندگی خود را بهتر درک می کنید.

ما به نیازها و خواسته های زندگی خودمان دسترسی بیشتری پیدا میکنیم و این کهن الگوها به ما کمک میکنند که معنا را در زندگی پیدا کنیم و هر روز و هر لحظه از زندگی را آگاهانه زندگی کنیم.

ما به خود شناسی میرسیم و با شناخت بیشتری دنیای خودمان و اطراف را شناسایی میکنیم.