خانه » خودشناسی » چند ساعت در روز مثبت اندیشی میکنی؟
02 تیر 1397

چند ساعت در روز مثبت اندیشی میکنی؟

مثبت اندیشی با حامد سلیمانی


شما چند ساعت در روز توانایی مثبت فکر کردن دارید؟


اولین گام حرکت به سمت موفقیت و آغاز سفر قهرمانی این است که ما بتوانیم راجع به همه پدیده اطرافمون از جمله خودمون خوب فکر کنیم.

ما باید به اینجا برسیم که علیرغم همه کمی‌ها و کاستی‌ها مثبت فکر کنیم.

تا زمانی که ما مثبت فکر نکنیم، هرگز حرکت نخواهیم کرد.

ما در مسیر موفقیت باید با مشکلاتمان دست و پنجه نرم کنیم و اگر آماده برای روبرو شدن با مشکلات نباشیم وارد مسیرهای انحرافی میشویم.چرا ما نمی‌توانیم همیشه مثبت فکر کنیم؟


اینکه ما چرا گاهی نمیتوانیم مثبت اندیشی کنیم به عوامل زیادی برمیگردد.

از جمله اینکه چه اتفاقاتی در گذشته برای ما افتاده است.

ما همیشه اولین تجربه های زندگیمان را با کهن الگوی معصوم انجام میدهیم.

بعد از اینکه چند بار با مشکلات مختلف در مسیر آشنا میشویم مثبت فکر کردن برایمان سخت‌تر می‌شود.

و هر روز بیشتر منفی گرا می‌شویم.


خودشناسی توانمندشو مثبت اندیشی موفقیت توانمندی حامد سلیمانی


اگر حواسمان به افکارمان نباشد روزی به این نتیجه میرسیم که دنیا جای امن و مناسبی برای زندگی کردن نیست.

شاید دیگر حتی نتوانیم کوچکترین فکر مثبتی بکنیم.

در واقع وارد مرحله یتیم در سفر قهرمانی شده‌ایم.

و شاید سالهای زیادی را در آن مرحله بسر ببریم.

هر روز غر بزنیم، نق بزنیم و داستان باختن‌های مختلف را برای دیگران تعریف کنیم.


حامد سلیمانی مدرس خودشناسی


مثبت اندیشی چی نیست؟


بسیاری فکر میکنند مثبت اندیشی یعنی همیشه شاد بودن…

بسیاری در این باور هستند که مثبت اندیشی یعنی مشکلات را ندیدن…

عده‌ای هم فکر میکنند وقتی ما از مثبت اندیشی حرف میزنیم منظورمان بیخیال بودن است…

اما مثبت اندیشی موضوع بسیار مهمی در زندگی ماست.


مثبت اندیشی چیست؟


مثبت اندیشی این نیست که ما مشکلی نداشته باشیم.

یا همیشه خوشحال باشیم. اتفاقاً کاملاً برعکس، مشکل و مسئله تو زندگی همه ما هست.

کسانی که مثبت اندیشی را انتخاب میکنند، در همه شرایط سعی میکنند که توانمندی را انتخاب کنند.

ما باید در پذیرش باشیم و حکمت اتفاقاتی که برایمان می‌افتد را درک کنیم.

مثبت اندیشی و توانمندی یک انتخاب آگاهانه است و کسانی که می‌توانند در همه شرایط به جای فکر کردن به تهدیدها به فرصتها فکر کنند و انتخابهای بهتری داشته  باشند انسانهای موفق‌تری خواهند بود. 

 


باورهای ما چه تاثیری در مثبت اندیشی ما دارد


هیچ تقدیر از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد.

هر چه هست را ما با باورهای‌مان خلق میکنیم.

ما برای اینکه به اهدافمون برسیم باید باورهای اشتباه را از بین ببریم و باورهای مناسب را جایگزین کنیم.

ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که شاید مثبت اندیشی در آن کم بوده است.

ما فیلم هایی دیده‌ایم که شاید مثبت بنوده است.

ما معلم‌هایی داشته‌ایم که شاید مثبت اندیش نبوده‌اند و بذر منفی در روان ما کاشته‌ است.

اگر امروز آنها را شناسایی کنیم شاید بتوانیم باورها را تغییر بدهیم.


مسخره کردن حامد سلیمانی توانمندشو توانمند شو خودشناسی خود شناسی


مسخره کردن دیگران در میزان مثبت اندیشی ما تاثیرگذار است


بسیاری از کسانی که اصالت وجودی شما را درک نمیکنند در مسیر شما را مسخره میکنند.

در زمانی که شما هنوز توانمند نیستید دیگران روی شما تاثیرات زیادی خواهند داشت.

هر چه در مسیر سفر زندگی جلوتر میروید و هر چقدر موفق‌تر میشوید این تمسخر از سمت دیگران بیشتر میشود.

شما به عنوان یک انسان توانمند باید از این به بعد مراقب این دلقک‌های شیاد باشید.


شکست‌های گذشته بر روی مثبت اندیشی ما تاثیرگذار است


همه ما در زندگی موفقیت‌های زیادی را بدست آورده‌ایم.

در مقابل با شکست‌های زیادی هم روبرو شده‌ایم.

من برای اینکه با این موضوع راحت‌تر روبرو بشوم و آن را هضم کنم از واژه‌های نتیجه دلخواه و نتیجه غیر دلخواه استفاده میکنم.

اگر در گذشته توانسته‌ایم به خواسته‌ها برسیم یعنی کارهایی کرده‌ایم که منجر به نتیجه دلخواه شده است.

و اگر به موفقیت نرسیده‌ایم یا به اصطلاح شکست خورده‌ایم یعنی به کارهایی را انجام داده‌ایم که به نتیجه غیر دلخواه منجر شده است.

موفقیت و شکست خودشناسی خود شناسی توانمند شو توانمندشو


شکستی در دنیا وجود ندارد. اگر ما عملکردمان را تغییر بدهیم به نتایج دلخواه خواهیم رسید


تهدیدها و فرصت‌ها


تحلیل SWOT

مخفف Strenght، Weakness، Opportunities و Threats تکنیکی است که به شما کمک می کند تا نقاط قوت، ضعف، موقعیتها و تهدیدها را در خصوص هدفی مشخص تعیین کنید.

تهدیدها و فرصتها کنار یکدیگر هستند.

شما اگر مثبت اندیش باشید میتوانید در دل همه اتفاقات زندگی تهدیدها را به فرصتها تبدیل کنید و از نقاط ضعف در جهت ایجاد فرصتها استفاده کنید.

تحلیل SWOT معمولا در تصمیم گیری های استراتژیک کاربرد دارد اما می تواند علاوه بر کاربرد در برنامه ریزی برای اهداف تجاری و شرکتی در برنامه ریزی اهداف شخصی نیز کاربرد داشته باشد.

تحلیل شخصیت توانمندشو حامد سلیمانی توانمند شو استاد سلیمانی