پرداخت ارزی

جهت تهیه دوره‌ها به صورت ارزی از طریق دکمه زیر می توانید مبلغ محصولات رو مطابق جدول زیر واریز نمایید.

پس از واریز نام و نام خانوادگی و فیش پرداختی به همراه نام محصول را به واتساپ این شماره ۹۸۹۰۱۰۳۸۰۷۲۶+ ارسال کنید.

دوره های خودشناسی

۵۵ یورو

۶۰ یورو

دسته خودشکوفایی

۴۰ یورو

۲۰۰ یورو

دوره های روابط عاطفی

۱۶۰ یورو