02144975349
0

جهت تهیه دوره ها به صورت ارزی از طریق دکمه زیر می‌توانید مبلغ محصولات را مطابق جدول زیر واریز نمایید.

پس از واریز، نام و نام خانوادگی و فیش پرداختی به همراه نام محصول را به واتس اپ این شماره ۰۰۹۸۹۰۱۰۳۸۰۷۲۶ ارسال کنید.

نقشه راه                               ۵۹  یورو

لایف کوچینگ سرنوشت           ۱۹۹ یورو

شخصیت شناسی                      ۷۹ یورو

ازدواج رنج شیرین                   ۱۴۹ یورو