دوره جامع خودشناسی

990000 تومان 690000 تومان

7 و 8 شهریور 98 ساعت 14 الی 20

14 و 15 شهریور 98 ساعت 14 الی 20

محل برگزاری: تهران

به کسانی که ثبت نام میکنند اطلاع رسانی خواهد شد

خودشناسی کم هزینه‌ترین مسیر برای رسیدن به احساس خوشبختی است

در این دوره بینظیر نگرش شما نسبت به خودتان و دنیای اطراف تغییر خواهد کرد

هزینه‌ای که برای خودشناسی پرداخت میکنید به مراتب کمتر از

هزینه‌هایی است که در آینده بخاطر عدم خودشناسی پرداخت خواهید کرد

دوره جامع خودشناسی

990000 تومان 690000 تومان