02144975349
0
محتوای زندگی
۱

لایو با حامد سلیمانی | قسمت ۱۸

خودت را تکرار نکن چیزی که ما از ناخودآگاهمون بهش دسترسی داریم و متوجهش میشیم فقط تکه ای از یک کوه یخه که ما فقط ۱۵ درصدش رو متوجه میشیم و بیش از ۸۵ درصد از این قله زیر اقیانوسه ...